Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/moysikh/mikroi-odighoi-akroasis-stoi-paradeisoi-ta-mpoizoykia

Μικροί οδηγοί ακρόασης / Στου Παραδείσου τα μπουζούκια