Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/klimakes/aghnwstoi-h-basilissa-tha-erkhotan-sto-skholeio-mas

H Bασίλισσα θα ερχόταν στο σχολείο μας