Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/klimakes/oy-mp-gehts-h-deytera-paroysia

Oυ. Μπ. Γέητς: Η δευτέρα παρουσία