Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/poiisi-kai-pezografia/peiraias-1969-1978

Πειραιάς (1969-1978)