Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/klimakes/ston-asterismo-tis-aristeris-melaghkholias

Στον αστερισμό της αριστερής μελαγχολίας

11. Τα αρνητικά χαρακτηριστικά της ποίησης της αριστερής μελαγχολίας