Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/klimakes/i-skoni-toi-khronoi

Τα 2.448 μίλια της τέχνης