Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/poiisi-kai-pezografia/5-poiimata-titlos

Το γεύμα της μοναξιάς & άλλα ποιήματα

Η ποίηση

Το γεύμα της μοναξιάς

Ποιητική απουσία

Άδεια δωμάτια

Τα ατυχήματα