Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/poiisi-kai-pezografia/oirwntas-se-ena-tafo

Ουρώντας σε ένα τάφο