Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/poiisi-kai-pezografia/to-periekhomeno-ton-aisthiseon-k-lp

Το περιεχόμενο των αισθήσεων κ.λπ.

Το περιεχόμενο των αισθήσεων

Επίγεια φυγή στο άυλο

Στο δάσος της συνειδησιακής μεστότητας