Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/tehnasmata/lypamai-xasate-ex-orismoy

Λυπάμαι, χάσατε (εξ ορισμού)