Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/pyxides/iposakhariki-afriki-oi-statheres-eikones

Υποσαχαρική Αφρική: οι σταθερές εικόνες