Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/pyxides/moni-patrida-mas-ta-vivlia-ton-filon

Μόνη πατρίδα μας τα βιβλία των φίλων

Τα πράγματα και η απώλειά τους*