Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/diereynhseis/metaxy-mas-gia-toys-alloys

Μεταξύ μας. Για τους άλλους

(Επισημάνσεις, ενστάσεις, προτάσεις και σκέψεις σχετικά με τη ελληνική βιβλιοπαραγωγή μεταφράσεων)