Χάρτης 13 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-13/moysikh/h-metamonterna-parakataohkh-toy-oanoy-mikroytsikoy

Η μεταμοντέρνα παρακαταθήκη του Θάνου Μικρούτσικου