Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/moysikh/mpastardos-ghios

Μπάσταρδος γιος