Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/tehnasmata/dio-lekseis-sinantwntai-ghia-prwti-fora-i-mpoighada

Δυο λέξεις συναντώνται για πρώτη φορά / Η μπουγάδα