Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/biblia/oi-stikhoi-fraseis-toi-kanavoyri

Οι στίχοι-φράσεις του Κώστα Καναβούρη