Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/metafrash/frhntrix-xelnterlin-1-sxolio-9-poihmata

Εννέα ποιήματα

Το ασυχώρετο

Οι εποχές της ζωής

Συγχώρεση

Στα μισά της ζωής

Ο θάνατος

Σωκράτης και Αλκιβιάδης

Οι υποκριτές ποιητές

Καθώς τα πουλιά αργοδιαβαίνουν

Τότε και τώρα