Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/biblia/o-hxos-ths-mnhmhs

«Ο ήχος της μνήμης»