Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/biblia/ta-synora-ths-satiras

Τα σύνορα της σάτιρας

Παναγιώτη Ν. Σουκάκου, «Σατιρικοί Χάρτες – Ιστορικές & Σατιρικές Καταγραφές της Ευρώπης (19ος - 21ος αιώνας)», Μίλητος 2019