Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/pyxides/xliaro-nero-sto-keniloyoro

Χλιαρό νερό στο Κένιλουορθ