Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/biblia/o-dialoghos-toi-k-p-kavafi-me-tois-elassones-poiites-tis-parakmis

Ο διάλογος του Αλεξανδρινού με τους «ελάσσονες» ποιητές