Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/poiisi-kai-pezografia/dyo-poihmata

Τρία ποιήματα

Καθώς

Η τελευταία ευκαιρία

Αλήθεια, πώς πεθαίνει ένας άνθρωπος;