Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/poiisi-kai-pezografia/tria-poihmata

Τρία ποιήματα

Phantom Limb Syndrome

Ερωτικό

Άκαυστη καρδιά