Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/afierwma/i-loghotekhnia-toi-arghyri-khioni-stin-poreia-pros-tin-ipervasi-ton-morfologhikwn-orion-poiisis-kai-pezoghrafias

Η λογοτεχνία του Αργύρη Χιόνη: Στην πορεία προς την υπέρβαση των μορφολογικών ορίων ποίησης και πεζογραφίας