Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/afierwma/sta-ikhni-toi-arghyri-khioni

Στα ίχνη του Αργύρη Χιόνη