Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/afierwma/apo-ton-irakleito-ston-kamimoyra-ghioitaka-ena-paikhnidi-diakeimenikotitas-dia-kheiros-arghirioi-khioni

Από τον Ηράκλειτο στον Καμιμούρα Γιουτάκα. Ένα παιχνίδι διακειμενικότητας διά χειρός Αργυρίου Χιόνη