Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/pyxides/h-diagwnia-giorth-twn-diameswn-intermedia

Η διαγώνια γιορτή των διαμέσων (intermedia)