Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/afierwma/arghiriks-khioniks

Αργυρίξ Χιονίξ