Χάρτης 44 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-44/klimakes/i-poiitria-anyti-kai-dyo-epighrammata-tis-ghia-ton-tragho-iero-zwo-toi-dionysoi

Η ποιήτρια Ανύτη και δύο επιγράμματά της για τον τράγο, ιερό ζώο του Διονύσου