Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/metafrash/moira-igkan-tria-poihmata

Μόιρα Ίγκαν: Τρία ποιήματα

Jardin du Poète

Μπωντλαίρ

Baume du doge