Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/klimakes/xarths-oalasshs

Χάρτης θαλάσσης

Μανσίγια

Ένα email

Το βραδάκι

Η νύχτα του Ρόθκο

Επάγγελμα

Πόλη / Ναυαγοί

Μην την υποβάλεις σε δίκη / γιατί ακόμα φαίνεται αδύναμη

VIII

Το σπίτι

Ίβιδες

Η συντροφιά της ζωής