Χάρτης 44 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-44/poiisi-kai-pezografia/titlos-1

To μελάνι στεγνό & άλλα ποιήματα

To μελάνι στεγνό

Μικρές γυάλινες σφαίρες

Μικρά πουλιά μου