Χάρτης 15 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-15/poiisi-kai-pezografia/dyo-poihmata-1

Γραφική ύλη / Το κίτρινο τριαντάφυλλο

Γραφική ύλη

Το κίτρινο τριαντάφυλλο