Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/pyxides/klimatikh-allagh-h-gh-se-anisorropia

Κλιματική αλλαγή: Η Γη σε ανισορροπία