Χάρτης 44 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-44/metafrash/tria-poiimata

Περί ελέους & άλλων ποιημάτων

Περί ελέους

Ελεγεία

Οι αφιερώσεις