Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/poiisi-kai-pezografia/h-anorwpwdia-mia-atelhs-xilietia-tomos-deyteros

Η Ανθρωπωδία (Μία ατελής χιλιετία / Τόμος δεύτερος)