Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/eikastika/o-dynatos-ageras-ths-anatolhs-sta-eikonografhmata-toy-qi-baishi

Ο «δυνατός αγέρας της ανατολής» στα εικονογραφήματα του Qi Baishi