Χάρτης 44 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-44/biblia/i-theatrikotita-toi-maksimalismoy

Η θεατρικότητα του μαξιμαλισμού