Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/klimakes/enas-einai-o-arxhgos

Ένας είναι ο αρχηγός