Χάρτης 44 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-44/biblia/thetis-kai-aidwn-kritikes-simeiwseis

Θέτις και Αηδών: κριτικές σημειώσεις