Χάρτης 44 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-44/dokimio/dyo-polemikes-paremvaseis

Επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα περί αλφαβήτου

1. There are more things... in Homer