Χάρτης 44 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-44/hartaki/ti-pathainei-o-ti-menei-nekro-kato-ap-ton-ilio

Τι παθαίνει ό,τι μένει νεκρό κάτω απ’ τον ήλιο