Χάρτης 15 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-15/biblia/makedonika-paramyoia

Δεκαεπτά ποιητικές φωνές από τα βόρεια σύνορα

Μακεδόνικο παραμύθι: «Ανθολογία μεταπολεμικής ποίησης από τη Βόρεια Μακεδονία», εισαγωγή, ανθολόγηση, μετάφραση Δημήτρης Μ. Μόσχος, Αντίποδες 2019