Χάρτης 44 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-44/biblia/nikhterino-ploio-ghia-taghgheri

Νυχτερινό πλοίο για Ταγγέρη

Kevin Barry, «Νυχτερινό πλοίο για Ταγγέρη», μτφ. Ορφέας Απέργης, εκδ. Gutenberg