Χάρτης 15 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-15/klimakes/enas-prwteikos-patrikios

Ένας πρωτεϊκός Πατρίκιος