Χάρτης 44 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-44/afierwma/syntomi-analisi-tis-istorias-me-didaghma-toi-santek-khentaghiat

Σύντομη ανάλυση της «Ιστορίας με δίδαγμα» του Σαντέκ Χενταγιάτ