Χάρτης 44 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-44/hxhra-paromoia/oi-poiites-i-foni-tois

Oι ποιητές, η φωνή τους