Χάρτης 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-45/klimakes/oi-trypes-ston-toikho

Οι τρύπες στον τοίχο