Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/biblia/mefisto-pera-apo-th-glykerh-dyswdia-toy-fasismoy

Μεφίστο: πέρα από τη γλυκερή δυσωδία του φασισμού

Κλάους Μαν, «Μεφίστο», μτφρ. Σοφία Αυγερινού, Έρμα 2019